Home
OuderMaadje
Kinderen
Kernvisiemethode
Workshop
Onderwijs
Links
Contact
Gastenboek
Activiteiten

Kinderen en leerproblemen

 

Regelmatig zie ik ouders die ongerust zijn over de leerproblemen van hun kind. Deze problemen laten zich zien als automatiseringsproblemen, leesproblemen (dyslexie), spellingproblemen (dysorthografie ), taalproblemen ( dysfasie) en rekenproblemen (dyscalculie).

Vaak geeft de school aan, dat een kind ‘het’ niet kan, terwijl u zelf ziet en merkt dat uw kind behoorlijk slim is.

De gevolgen hiervan zijn niet te onderschatten. Naast de achterstand op school die kinderen oplopen kunnen ze last hebben van concentratie stoornissen, faalangst en belemmerende overtuigingen (‘ik kan het toch niet’, ‘ik ben dom’).

 

Wim Bouman heeft na veel onderzoek geconstateerd dat deze kinderen één ding gemeen hebben: zij hebben een voorkeur om met hun rechterhersenhelft te denken. Dit betekent dat zij visueel en kinesthetisch (gevoelsmatig) zijn ingesteld.

Deze groep kinderen denkt in beelden en niet in woorden. Daarnaast associëren zij heel sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen, waardoor worden zij nog al eens als ‘afwezig’ of ‘afgeleid’ worden betiteld.

Ons onderwijs is ingericht voor kinderen met een voorkeur om met hun linkerhersenhelft te denken. Zij zijn juist rationeel en auditief ingesteld.

Men kan eenvoudigweg spreken van verschillende leerstijlen

Rechtsgeoriënteerde kinderen automatiseren niet zoals school hen dat leert.

School zegt, dat als je iets maar vaak genoeg herhaalt, het vanzelf in je lange termijngeheugen komt.

Door de verschillende gedachtenstromen en associaties wordt bij deze kinderen dit automatiseringsproces verstoord.

De Kernvisie methode gaat er van uit dat met name rechtsgeoriënteerde kinderen in staat zijn woorden, cijfers en gedachtes uit het hoofd te verwijderen en er andere voor in de plaats te zetten. Juist rechtgeoriënteerde kinderen hebben het talent om dit op een goede manier uit te voeren.

Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om het kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht te laten leren. En het resultaat hiervan is dat het kind weer plezier krijgt in leren wat natuurlijk zijn weerslag heeft op de motivatie van het kind.

Sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen en AD(H)D

Kinderen met leerproblemen hebben vaak last van belemmerende overtuigingen (‘Ik ben dom’ of ‘Ik kan het toch niet’) en ontwikkelen zo een negatief zelfbeeld. Ze kunnen last hebben van concentratieproblemen en geen rust kunnen vinden. Ook faalangst, slecht slapen, bedplassen, bang in het donker en niet naar school willen of durven kunnen veroorzaakt worden door leerproblemen.

Veel van deze problemen verdwijnen tijdens de coachingssessies waarbij de Kernvisiemethode wordt ingezet om met leerproblemen aan de slag te gaan. Het kind ontdekt dat het een heleboel meer kan dan het zelf – en vaak ook zijn omgeving – dacht.

De inspanningen die het kind doet leveren snel resultaten op, waardoor het kind zich sterker gaat voelen.

Daarnaast voorziet de Kernvisie methode in een benadering waarbij ook sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen aangepakt kunnen worden. Het kind is in staat het probleem visueel te maken en kan het daardoor zelf veranderen.